SZKOLENIA UDT

Prowadzimy kursy i szkolenia z obsługi następujących Urządzeń Dozoru Technicznego.

  • Wózki jezdniowe podnośnikowe,
  • Wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem,
  • Bezpieczna wymiana butli,
  • Podesty ruchome,
  • Żurawie przenośne,
  • Suwnice,
  • Wciągarki,
  • Wciągniki,
  • Kurs zapinacza Hakowego,
  • Inne.