GRUPA 3

Przygotowujemy kandydatów do egzaminu w wymienionym zakresie.

Grupa 3 (Eksploatacja + Dozór): Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewanie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
4. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe;
5. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
9. Turbiny gazowe;
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych         w pkt 1-9.

WAŻNOŚĆ ŚWIADECTW
Świadectwa kwalifikacyjne E oraz D ważne są przez 5 lat od daty zdania egzaminu.
Świadectwa kwalifikacyjne wydawane są w przeciągu trzech tygodni od daty egzaminu.