Monter Konstrukcji Stalowych

Kurs Montera Konstrukcji Stalowych przygotowuje do montażu i składania elementów stalowych                  z zachowaniem kolejności składania, zgodnie ze schematem oraz projektem technicznym.               Uwzględnia spawanie, badanie NDT, obróbkę mechaniczną itd.

Szkolenie obejmuje:
1. Obwody, pola powierzchni, funkcje trygonometryczne.
2. Tolerancje dotyczące konstrukcji spawalniczych (wg PN-EN ISO 13920, PN-B -06200) itd.
3. Rzutowanie (Europejskie, Amerykańskie).
4. Podziałki, tabliczki, rodzaje linii, format arkuszy, oznaczenia materiałów na rysunkach.
5. Widoki, przekroje, kłady.
6. Wymiarowanie – zasady ogólne.
7. Oznaczanie tolerancji wymiarów, kształtów, położenia, chropowatości, obróbki cieplnej.
8. Podstawowe wyposażenie.
9. Przykłady rysunków wykonawczych oraz kolejność składania z uwzględnieniem spawania i badań NDT.
10. Instruktaż wstępny.
11. Ćwiczenia praktyczne w zakładach pracy.

Dodatkowo dla każdego uczestnika w ramach szkolenia przewidziany jest „Kurs zapinacza Hakowego” zgodnie z programem UDT.