Elektryk do 1kV – uprawnienia

Przygotowujemy kandydatów do egzaminu w wymienionym zakresie.

Grupa 1 (Eksploatacja + Dozór): Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną.

Grupa 2 (Eksploatacja + Dozór): Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Grupa 3 (Eksploatacja + Dozór): Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Świadectwa kwalifikacyjne E oraz D ważne są przez 5 lat od daty zdania egzaminu.