Kurs przecinaczy tlenowych i cięcia plazmą

KURS PRZECINACZY TLENOWYCH

Celem kursu jest opanowanie wymaganych wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych            w zakresie ręcznego cięcia palnikami gazowymi.
Kurs obejmuje 32 godziny wykładów i ćwiczeń.
Czas trwania: 4 dni.

OPERATOR URZĄDZEŃ DO CIĘCIA PLAZMOWEGO

Kurs obejmuje podstawy technologii automatycznego cięcia plazmowego. Szkolenie ma na celu podniesienie umiejętności z zakresu zasad działania urządzeń do cięcia plazmą, właściwości chemicznych  i fizycznych plazmy, technik cięcia plazmą, a także zasad bhp obowiązujących przy cięciu plazmą.

Program szkolenia;

  • zasady działania palników plazmowych i urządzeń do cięcia plazmowego.
  • warunki technologiczne cięcia plazmowego.
  • warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy cięciu plazmowym.
  • szkolenie praktyczne.

Zapewniamy zdobycie wiedzy technologicznej (dobór warunków i parametrów oraz ich wpływ na jakość cięcia), niezbędnej przy pracy na przecinarkach sterowanych numerycznie.

Kurs obejmuje 16 godziny wykładów i ćwiczeń.
Czas trwania: 2 dni.