Usługi

USŁUGI DOZOROWE

Wykonujemy przeglądy okresowe, konserwacyjne oraz naprawy maszyn i urządzeń zgodnie z zaleceniami UDT. Przygotowujemy również n.w. urządzenia do rejestracji i odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe – w tym specjalizowane,
 • Podesty ruchome,
 • Żurawie,
 • Suwnice,
 • Dźwigniki,
 • Urządzenia dla osób niepełnosprawnych,

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do konserwacji:

 • Wózki jezdniowe
  – podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia,
  – specjalizowane ze zmiennym wysięgiem,
 • Podesty ruchome
  – przejezdne,
  – platformy załadowcze w tym do transportu osób,
 • Żurawie
  – samojezdne i przeładunkowe,
  – przenośne (HDS),
 • Suwnice
  – kategorie E – urządzenia posiadające dowolne systemy sterowania i dowolne układy napędowe,
  – kategoria M – urządzenia wyposażone w mechanizmy z napędem ręcznym, zespoły mechaniczne       z układem hydraulicznym i pneumatycznym oraz mechanizmy specjalnego przeznaczenia,
 • Dźwigniki
  – stacjonarne,
  – przewoźne i przenośne,
  – montowane na pojeździe,
 • Kategoria DN.
  – urządzenia dla osób niepełnosprawnych,
  – platformy w tym do transportu osób,
 • Inne.


USŁUGI SPAWALNICZE

Zajmujemy się realizacją projektów konstrukcji spawanych, elementów spawanych w branży energetycznej, zbiorników ciśnieniowych, urządzeń oraz prefabrykacji rurociągów.
Do naszych prac należy:
1. Opracowanie harmonogramu realizacji projektu.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej projektu:
− przegląd dokumentacji technicznej – rozwiązywanie problemów,
− listy materiałowe,
− zestawienia zakupowe,
− tworzenie planu produkcyjnego wraz z harmonogramem prac,
3. Opracowanie technologii wykonania projektu dla danego zakładu wraz z analizą dostępnych maszyn        i stanowisk produkcyjnych.
− rozwiązywanie problemów produkcyjnych i technologicznych,
− przygotowanie technologii wykonania elementów,
− przygotowanie dokumentacji warsztatowej (karty pracy, rozkroje, przewodniki i inne w zależności             od specyfikacji firmy),
− opracowanie narzędzi specjalnych potrzebnych do realizacji projektu,
− opracowanie kooperacji i pomoc w jej realizacji (współpraca z dostawcami zewnętrznymi, kooperantami),
− opracowanie dokumentacji spawalniczej ( materiały, technologie, WPQR, WPS, dzienniki spawalnicze, rozwiązywanie problemów spawalniczych)
− plan kontroli i badań wymaganych podczas realizacji projektu,
Dodatkowo:
Zapewniamy opracowanie pracochłonności realizacji projektu wraz z określeniem wskaźników wydajności produkcji.
Prowadzimy rekrutację oraz posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów dysponujących niezbędnymi uprawnieniami i długoletnim doświadczeniem zawodowym podczas realizacji zadań na stanowiskach:
− monter konstrukcji stalowych,
− spawacz MAG/TIG,
− technolog,

Zapraszamy do współpracy oraz korzystania z naszych usług.
Gwarantujemy szybką realizację i konkurencyjne ceny.