GRUPA 1

Przygotowujemy kandydatów do egzaminu w wymienionym zakresie.

Grupa 1 (Eksploatacja + Dozór): Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną.
1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
5. Urządzenia elektrotermiczne;
6. Urządzenia do elektrolizy;
7. Sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;
8. Elektryczna sieć trakcyjna;
9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania              i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

WAŻNOŚĆ ŚWIADECTW
Świadectwa kwalifikacyjne E oraz D ważne są przez 5 lat od daty zdania egzaminu.
Świadectwa kwalifikacyjne wydawane są w przeciągu trzech tygodni od daty egzaminu.