Kursy podstawowe

Kursy podstawowe:

  • Kurs podstawowy spawania stali elektrodami otulonymi – 111

  • Kurs podstawowy spawania stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) -135

  • Kurs podstawowy spawania stali wysokostopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) -135

  • Kurs podstawowy spawania aluminium i jego stopów elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG) -131

  • Kurs podstawowy spawania stali elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG) -141

  • Kurs podstawowy spawania aluminium i jego stopów elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG) -141

  • Kurs podstawowy spawania miedzi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG) -141

  • Kurs podstawowy spawania gazowego blach doczołowych – 311