Weryfikacja uprawnień spawalniczych

Weryfikacja uprawnień spawalniczych:

  • wg Instytutu Spawalnictwa,

  • wg urzędu Dozoru Technicznego,

  • wg TÜV,

  • egzaminowanie spawacza wg PN-EN 287-1

  • egzamin Instytutu Spawalnictwa jest w cenie kursu.