Kursy ponadpodstawowe

 • Kurs ponadpodstawowy spawania rur stalowych elektrodami otulonymi – 111

 • Kurs ponadpodstawowy spawania blach stalowych elektrodami otulonymi – 111

 • Kurs ponadpodstawowy spawania blach stalowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych
  (MAG) – 135

 • Kurs ponadpodstawowy spawania rur stalowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych
  (MAG) – 135

 • Kurs ponadpodstawowy spawania aluminium i jego stopów elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych
  (MIG) – 131

 • Kurs ponadpodstawowy spawania stali elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG) – 141

 • Kurs ponadpodstawowy spawania rur stalowych elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych
  (TIG) – 141

 • Kurs ponadpodstawowy spawania aluminium i jego stopów elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG) – 141

 • Kurs ponadpodstawowy spawania miedzi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG) – 141

 • Kurs ponadpodstawowy spawania gazowego rur – 311